Chúng tôi (https://cantiencongay.com/), hiểu rằng quý độc giả rất quan tâm đến vấn đề riêng tư khi sử dụng, truy cập thông tin trên internet. Dưới đây là phần chính sách riêng tư, quý độc giả vui lòng đọc kỹ những nội dung ở dưới đây để hiểu rõ hơn.

Về việc thu thập, sử dụng thông tin

Trong một vài trường hợp, nếu độc giả cần chúng tôi tư vấn thì chúng tôi có thể sẽ yêu cầu độc giả cung cấp tên, mail, số điện thoại để chúng tôi có thể hỗ trợ được độc giả được tốt hơn.

Chúng tôi cũng có thể được ghi nhận tự động những thông tin như địa chỉ IP, ngôn ngữ, cửa sổ trình duyệt của bạn từ máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những thông tin này nhằm cải thiện chất lượng nội dung, hay gửi thông tin đến độc giả khi có một chương trình đặc biệt nào đó.

Về việc bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết sẽ không làm tiết lộ thông tin, cho thuê, bán hay bất kỳ một hành vi nào làm lộ thông tin mà độc giả cung cấp cho bên thứ 3.

Trong một số trường hợp nếu xét thấy cần thiết, chúng tôi sẽ gửi thông tin đến cá nhân, tổ chức nếu:

Được sự đồng tình/đồng ý của độc giả

Chúng tôi cần gửi sản phẩm, hay dịch vụ đến tận tay cho độc giả.

Hoặc trong trường hợp có yêu cầu chính đáng của cơ quan có thẩm quyền, hay lệnh của tòa án.

Về tập tin Cookie

Trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có thể sẽ thấy một số quảng cáo của một số bên khác được đặt tự động. Những chương trình quảng cáo này có thể truy cập các tập tin trên tập tin Cookie máy tính của bạn. Việc bên thứ 3 sử dụng tập tin của họ sẽ thuộc về các quy định riêng tư của họ, chứ không thuộc quy định được nêu ở phần này. Chúng tôi mong bạn, phân biệt được rõ ràng được điều đó.

Nếu bạn có thắc mắc hay cần góp ý, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các phương thức mà chúng tôi nêu ra ở phần liên hệ.